Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych

W dniach 20-22 czerwca odbyła się w Lizbonie pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych, pt. „1st International Conference LGBT Psychology and Related Fields.”

Psychologia LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, TransgenderPsychology) jest stosunkowo nową dziedziną nauki, poświęconą specyfice psychologicznego funkcjonowania osób nieheteroseksualnych, zarówno indywidualnego, jak i w związkach.

Zajmuje się między innymi takimi zagadnieniami, jak zdrowie psychiczne i dobrostan psychologiczny osób LGBT, rozpatrywanych w kontekście tzw. stresu mniejszościowego, tj. funkcjonowania w kontekście społecznie uwarunkowanego, specyficznego (związanego ze statusem mniejszościowym, dodatkowego, a nie wspólnego wszystkim ludziom) i chronicznego obciążenia emocjonalnego związanego z instytucjami i strukturami społecznymi, takimi jak prawo (np. brak możliwości zawierania związków partnerskich lub małżeństw jednopłciowych, brak ochrony przed dyskryminacją), szkoła (np. dyskryminacja, narażenie na treści jawnie patologizujące homoseksualność), rodzina (np. odrzucenie, przemoc, brak wsparcia), kościół, czy przestrzeń publiczna (np. przyzwolenie na poniżanie, obrażanie, mówienie nieprawdy nt. osób nieheteroseksualnych).

Innymi obszarami zainteresowania psychologii LGB to m. in. specyfika funkcjonowania związków i rodzin jednopłciowych, wychowywanie dzieci, konstruowanie nieheteronormatywnych tożsamości seksualnych i płciowych.

Podczas konferencji swój wykład wygłosił dr n. med. Bartosz Grabski, pracownik naszego Centrum, który przedstawił wyniki oryginalnego badania przeprowadzonego wspólnie z dr n. hum. Grzegorzem Iniewiczem, na populacji polskich osób LGB i polskich psychoterapeutów. Badanie porównywało oczekiwania i obawy obu grup związane z ewentualną pracą psychoterapeutyczną.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podnoszenie jakości życia osób starszych – wykład na Uniwersytecie III Wieku

Ruch uniwersytetów trzeciego wieku zapoczątkowany został w 1972 roku we Francji. Podstawowym założeniem tej koncepcji była poprawa jakości życia osób...

Zamknij