Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Negatywne konsekwencje zdrowotne patologicznego używania alkoholu – wątroba

Uszkodzenie wątroby należy do typowych i bardzo powszechnych, negatywnych skutków zdrowotnych patologicznego używania alkoholu. Najczęstszą jego formą jest stłuszczenie wątroby, będące efektem zaburzenia metabolizmu komórek wątroby. W przypadku pojawienia się alkoholu zaczynają one rozkładać go w pierwszej kolejności, pomijając swoje podstawowe paliwo energetyczne, jakim są tłuszcze. Doprowadza to do masywnego gromadzenia się tłuszczu w wątrobie. Alkohol, na skutek bezpośredniego działania toksycznego może być również powodem zapalenia wątroby. Skrajną postacią poalkoholowego uszkodzenia wątroby jest jej marskość, skutkująca jej postępującą niewydolnością oraz mogąca prowadzić do zgonu na skutek zaburzeń metabolicznych i zatrucia organizmu, masywnych krwawień z żylaków przełyku, zaburzeń krzepnięcia, a czasem rozwoju raka wątroby.

Uszkodzenie wątroby, a zwłaszcza marskość są błędnie kojarzone z intensywnym piciem i skrajnie ciężkimi postaciami uzależniania od alkoholu. Należy podkreślić, że ryzyko uszkodzenia wątroby staje się znaczące nawet w przypadku wypijania codziennie, przez kilka lat 25-30 gramów czystego alkoholu (wówczas ryzyko marskości jest już prawie 3 razy większe niż w populacji osób niepijących) i jest ono tym większe, im większa jest jego średnia dzienna dawka (dla wypijania ekwiwalentów 100 g czystego etanolu dziennie ryzyko marskości jest ponad 25 razy większe niż u niepijących). Uszkodzenie wątroby może pojawić się nawet przy dawkach mniejszych niż wypijanie regularnie, średnio 30 g dziennie – dzieje się tak w przypadku: istnienia innych czynników uszkadzających (niektóre leki, zapalenie wirusowe wątroby itp.), picia alkoholi wysoko procentowych oraz przede wszystkim picia poza posiłkami.

Każda osoba leczona z powodu różnych postaci patologicznego używania alkoholu (np. picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie) bez względu na nasilenie problemu i intensywność picia powinna regularnie badać czynność i stan wątroby. Służą do tego tzw. próby wątrobowe, czyli oznaczenie we krwi aktywności enzymów: aminotransferazy alaninowej (ALT, AlAT), aminotransferazy asparaginowej (AST, AspAT), gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP), cholinesterazy, fosfatazy alkalicznej (ALP) oraz stężenia bilirubiny.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zaburzenia funkcji móżdżku w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – publikacja naukowa polskich badaczy

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień wskazujących na udział zaburzeń funkcji móżdżku oraz jego połączeń z pozostałymi obszarami ośrodkowego układu…...

Zamknij