Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Marcin Siwek z tytułem doktora habilitowanego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 25.V.2017 r., decyzją Rady Wydziału Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista Centrum Dobrej Terapii – Marcin Siwek, otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W procesie habilitacyjnym Marcin Siwek przedstawił cykl siedmiu prac opublikowanych w renomowanych, naukowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, omawiających badania przeprowadzone wraz z zespołem Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Ich tematem było poszukiwanie laboratoryjnych markerów fazy I stopnia zaawansowania klinicznego oraz biologicznego choroby afektywnej dwubiegunowej. Podstawą do przyznania tytułu były również ogromny dorobek naukowy docenta Siwka, na który złożyły się m.in. – autorstwo i współautorstwo: ponad 100 artykułów, 2 monografii, 2 specjalistycznych podręczników z dziedziny psychiatrii, 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, 52 wystąpień wykładowych i 55 prezentacji posterowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, liczne osiągnięcia dydaktyczne, wkład w popularyzację nauki, staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich oraz uczestnictwo w licznych projektach naukowo-badawczych.

Marcin Siwek jest drugim, po Barbarze Bętkowskiej-Korpale, specjalistą Centrum z tytułem doktora habilitowanego.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Specjalista Centrum poprowadził szkolenie “Kwetiapina i jej szeroki wachlarz działania w praktyce lekarza rodzinnego”

We wtorek 23 maja 2017 roku specjalista Centrum, lek. med. Paweł Gałek przeprowadził w Skarżysku Kamiennej szkolenie "Kwetiapina i jej…...

Zamknij