Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Program ograniczania picia alkoholu” z udziałem specjalistów CDT

​W dniu 20 czerwca 2017 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień​ – Program ograniczania picia alkoholu”. Organizatorami byli Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM. Konferencja ta była skierowana do terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i kuratorów sądowych. Uwaga uczestników zwrócona została na różne metody pracy z osobami szkodliwie pijącymi oraz uzależnionymi od alkoholu. Omawiano uzasadnienia naukowe oraz pracę kliniczną realizującą indywidualne cele pacjentów związane z ograniczaniem picia alkoholu. Podkreślano, że najbardziej optymalnym celem leczenia uzależnienia jest abstynencja, jednak już sama redukcja spożycia alkoholu w sposób zasadniczy poprawia zdrowie psychiczne i somatyczne. Pacjenci uzależnieni stanowią heterogenną grupę, dobra diagnoza kliniczna i dostępność różnorodnych programów terapeutycznych zwiększa efektywność oddziaływań leczniczych.

Aktywny udział w konferencji wzięli specjaliści Centrum Dobrej Terapii: dr hab. n. med. Marcin Siwek omówił wybrane aspekty somatyczne i psychiatryczne patologicznego używania alkoholu, natomiast lek. med. Paweł Brudkiewicz przedstawił aspekty diagnostyczne i leczenie bezsenności u osób nadużywających alkoholu. Konferencję od strony merytorycznej przygotowały dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała oraz mgr Jolanta Ryniak, które pełniły także funkcje moderatorów konferencji.

W konferencji udział wzięło blisko 200 osób.

Zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: