Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Kontrowersje w Psychiatrii” z udziałem ekspertów Centrum Dobrej Terapii

W dniach 17-18 kwietnia 2015 odbywała się w Krakowie jedna z najważniejszych konferencji psychiatrycznych – VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2015”, organizowana przez zespół Medycyny Praktycznej Psychiatrii pod kierownictwem lek. Pawła Brudkiewicza.
W konferencji, w której wzięło udział ponad 500 psychiatrów z całej Polski, omawiano współczesne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne m. in. z zakresu: psychologicznych sytuacji kryzysowych (pomoc ofiarom przemocy, ryzyko samobójstwa w psychiatrii, różnicowanie depresji i żałoby, postępowanie terapeutyczne w kryzysie małżeńskim), problemów psychiatrycznych osób starszych (schizofrenia, model współpracy wielospecjalistycznej, postępowanie w pobudzeniu psychoruchowym, bezpieczeństwo farmakoterapii), uzależnień (behawioralne – np. zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu; hazard; wpływ palenia marihuany na zdrowie; współpraca psychiatra-terapeuta uzależnień), psychiatrii dzieci i młodzieży (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, nadużywanie dopalaczy, wpływ mediów elektronicznych na zdrowie psychiczne) i wielu innych.
Eksperci Centrum Dobrej Terapii brali czynny udział w Konferencji. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Marcin Siwek („Bezpieczna psychofarmakologia u osób w podeszłym wieku”), lek. Paweł Gałek („Zaburzenia psychiczne u pacjentów SOR”) oraz dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała („Współpraca psychiatryczno-psychoterapeutyczna w leczeniu uzależnień”). Warsztaty specjalistyczne dla psychiatrów prowadzili: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała („Praktyczne zastosowanie dialogu motywacyjnego”) oraz lek. Paweł Gałek („Rozpoznawanie stanu po użyciu substancji psychoaktywnych”).

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Centrum Dobrej Terapii propaguje wiedzę na temat psychoterapii

W niedzielę 29 marca o godzinie 20:00 w Cafe Szafe na ulicy Felicjanek 10 w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie…...

Zamknij