Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Głód alkoholu – diagnoza i terapia

W dniach 17-19 listopada 2015 roku, w Mąchocicach Kapitulnych k/Kielc, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W części naukowej omówiono najnowsze badania dotyczące szeroko rozumianej problematyki uzależnień oraz form pomocy osobom uzależnionym. W części szkoleniowej, w oparciu o badania naukowe oraz praktykę kliniczną, skoncentrowano się nad jednym z głównych objawów uzależnienia od alkoholu jakim jest głód alkoholu (przymus picia lub pragnienie picia).

Zastanawiano się nad aspektami diagnostycznymi, wyznaczaniem celów terapii oraz nad indywidualizacją strategii terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi. Powyższą problematykę omawiano z perspektywy poznawczej, psychodynamicznej, humanistycznej oraz wielowymiarowych modeli pracy terapeutycznej. Specjalistka Centrum Jolanta Ryniak prezentowała zagadnienia związane ze zintegrowanym podejściem do pracy nad głodem alkoholu.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sporty ekstremalne a dwubiegunowość

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji…...

Zamknij