Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Duszność psychogenna – nasz specjalista współprowadzącym warsztaty edukacyjne

W drugiej połowie maja i w czerwcu br. przeprowadzono w całej Polsce warsztaty edukacyjne „Duszność – uciążliwa dolegliwość dla pacjenta, problem diagnostyczny dla lekarza”. Cykl szkoleń zorganizowała Medycyna Praktyczna, były one przeznaczone dla specjalistów chorób płuc, chorób wewnętrznych oraz lekarzy rodzinnych. Ideą warsztatów było podejście wielospecjalistyczne, czyli omawianie problemu duszności z punktu widzenia pulmonologicznego, kardiologicznego i psychiatrycznego. Specjalista Centrum Dobrej Terapii lek. Paweł Brudkiewicz brał udział w tworzeniu omawianego szkolenia, był współautorem modułu psychiatrycznego, zatytułowanego – „Duszność psychogenna”.

Dr Paweł Brudkiewicz współprowadził (wraz z ekspertami z dziedziny pulmonologii i kardiologii) część z omawianych warsztatów i w ramach swojej prezentacji omawiał wzajemne zależności między chorobami płuc i lękiem oraz przedstawił aspekty diagnostyczno-terapeutyczne takich zaburzeń jak: zespół lęku uogólnionego, zespół lęku napadowego (lęk paniczny), zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne oraz depresyjne. W swojej prezentacji podkreślał istotną rolę psychoedukacji i psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i afektywnymi, omawiał też aspekty współczesnej psychofarmakoterapii, która – umiejętnie zastosowana – zapewnia poprawę wielu osobom cierpiącym z powodu tych problemów.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, w całej Polsce wzięło w niej udział ponad 1000 lekarzy praktyków, którzy zadawali wiele pytań, a dyskusje kliniczne niejednokrotnie przedłużały się poza zaplanowany czas szkolenia.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uzależnienie od narkotyków – symptomy

Dziś, jak co roku w dniu 26 czerwca, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od…...

Zamknij