Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Czynniki wpływające na rozpoczynanie palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży

Zapalenie pierwszego papierosa przypada najczęściej na wiek dorastania. Związane jest to z wieloma czynnikami psychologicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Młody człowiek jest zainteresowany poznawaniem nowych rzeczy i nowych zachowań, często staje się to motywacją do sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne, w tym tytoń.
Koledzy palą, więc zapalenie papierosa wiąże się z identyfikacją z grupą rówieśniczą. Dorośli palą, a jednocześnie zakazują palenia – w młodym człowieku mogą pojawić się dwie tendencje z jednej strony naśladowanie dorosłych, z drugiej bunt przeciwko autorytetom. Regularne palenie z czasem może prowadzić do powstania uzależnienia od tytoniu, a to otwiera drogę do sięgania po inne środki psychoaktywne. Młody człowiek ze względu na swoją konstrukcję psychofizyczną uzależnia się dużo szybciej i dym tytoniowy upośledza prawidłowy rozwój narządów i układów.
Nadal istnieje duże przyzwolenie na zachowania związane z paleniem. Papierosy pali się wszędzie: w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy. Pomimo ograniczeń wdrażanych prawnie, problem nadal istniej. Nie respektuje się zakazów palenia. Dorośli zatem modelują zachowanie dzieci i młodzieży wobec używek, a nieraz przyzwalają na ich używanie. Jeśli rodzice palą, ich dzieci są bardziej podatne na sięganie po papierosa, a w przyszłości – na uzależnienie od tytoniu. Nie wystarczy mówić młodemu człowiekowi, że coś jest zakazane, trzeba dawać przykład swoim zachowaniem.

Opracowała mgr Jolanta Ryniak

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
14 maja 2012

Od lat pod numerem telefonu 801 108 108 dostępna jest Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym. Koszt połączenia z telefonu stacjonarnego: 1 impuls – ok. 35 groszy... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dziś Światowy Dzień Bez Papierosa

Palenie jest wiodącą spośród możliwych do zapobiegnięcia przyczyną śmierci. Z okazji tego ważnego dnia przypominamy o kilku wstrząsających faktach i…...

Zamknij