Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Cynk w chorobie afektywnej dwubiegunowej – pionierska praca badawcza

Od lat prowadzone są badania mające na celu poznanie podłoża biologicznego chorób afektywnych – depresji i choroby dwubiegunowej. Jednym z obszarów tych badań jest analiza zmian stężeń pierwiastków śladowych – ze szczególnym uwzględnieniem cynku, w różnych fazach i stopniach zaawansowania zaburzeń nastroju. O ile obniżenie stężenia cynku w epizodzie depresji jednobiegunowej zostało wielokrotnie wykazane w obserwacjach naukowych, to zmiany stężenia tego pierwiastka w chorobie dwubiegunowej (ChAD) nie były (poza nielicznymi wyjątkami) do tej pory przedmiotem zainteresowania naukowców.

Grupa polskich badaczy (do której należy również, pracujący w naszym Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marcin Siwek) z Katedry Psychiatrii CM UJ oraz Instytutu Farmakologii PAN i Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, przeprowadziła jedno z pierwszych na świecie badań zmian stężenia cynku u osób z diagnozą choroby dwubiegunowej. W grupie 129 pacjentów oraz 50 zdrowych ochotników wykazano, że podobnie jak to ma miejsce w depresji jednobiegunowej, stężenie cynku w epizodzie depresji spada, a po ustąpieniu objawów depresyjnych (w remisji) wraca to poziomu porównywalnego do osób zdrowych. Stężenie cynku w surowicy było ponadto niższe u pacjentów z bardziej zaawansowanymi postaciami choroby dwubiegunowej. Wyniki badania opublikowano w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym Journal of Affective Disorders. Obniżenie poziomu cynku w chorobie dwubiegunowej jest prawdopodobnie związane z towarzyszącymi jej zjawiskami – reakcją zapalną i stresem oksydacyjnym. Znaczenie praktyczne tej obserwacji nie jest jeszcze znane. Być może przyszłe badania pokażą, że – podobnie jak to ma miejsce w depresji nawracającej jednobiegunowej – suplementacja cynkiem, może mieć pozytywny wpływ na terapię lekoopornych objawów depresji dwubiegunowej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, lekarz z 16-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Interakcje farmakologiczne w gabinecie psychiatrycznym – co to takiego?

Mianem interakcji farmakologicznych określa się zachodzące w naszym organizmie reakcje pomiędzy przyjmowanymi substancjami leczniczymi. Reakcje te mogą dotyczyć np. mechanizmów…...

Zamknij