Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Cierpienie psychiczne zwiększa ryzyko zgonu

Niekorzystny związek między cierpieniem psychicznym (na przykład pod postacią objawów lękowych lub depresyjnych) a ogólnym stanem zdrowia jest dobrze znany. Już od dawna domniemywano, że problemy psychiczne mogą niekorzystnie wpływać również na długość życia.

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii w oparciu o dobór losowy uczestników z populacji ogólnej (≥35 r.ż.) analizie poddano dane pochodzące od 68 222 osób.

U osób doświadczających cierpienia psychicznego (np. objawy depresyjne lub lekowe) stwierdzono (w porównaniu z osobami niedoświadczającymi go): o 20% większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i prawie o 30% większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i z przyczyn zewnętrznych oraz o nieco ponad 40% większe ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego (to ostatnie tylko u osób doświadczających nasilonego cierpienia).

Wyniki te potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań (obejmujących jednak mniejsze liczby uczestników) i pozwalają na postawienie wniosku, że specjalistyczna pomoc psychologiczna i psychiatryczna nie tylko pozwalają na poprawę samopoczucia ale też zapewniają redukcję ryzyka śmierci z wymienionych powodów.

Opracowano na podstawie: T.C. Russ, E. Stamatakis, M. Hamer i wsp. Association between psychological distress and mortality: individual participant pooled analysis of 10 prospective cohort studies; British Medical Journal, 2012.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowa książka poświęcona tematyce depresji

W listopadzie 2012, pod redakcją Dariusza Adamka i Gabriela Nowaka, ukazała się książka pt. "Wokół depresji. Problemy farmakoterapii depresji i...

Zamknij