Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł na temat pomocy bliskim i członkom rodzin osób uzależnionych w gabinecie lekarza rodzinnego

W ostatnim numerze czasopisma „Medycyna Praktyczna – Lekarz Rodzinny” (nr 2017/04, s. 106) ukazał się artykuł mgr Jolanty Ryniak „Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych – postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego”.

Do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza rodzinnego zgłaszają się pacjenci, którzy na co dzień dotknięci są stresem wynikającym z życia z osobą uzależnioną. Komunikują różnego rodzaju problemy zdrowotne, nie zawsze wiążąc je z przewlekłym stresem wynikającym z bieżącej relacji z osobą uzależnioną. Umiejętność rozpoznania przez lekarza rodzinnego sytuacji życiowej pacjenta, odpowiednia rozmowa i udzielenie wsparcia, zwiększa szansę na włączenie skuteczniejszych oddziaływań leczniczych oraz zmotywowanie do skorzystania pomocy psychoterapeutycznej.

Publikacja ta zawiera podstawowe informacje dotyczące diagnozy problemów psychologicznych i rodzinnych oraz zasad kierowania do placówek leczenia uzależnień, w których oferowane są programy terapeutyczne dla członków rodzin osób uzależnionych.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: