Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł na temat pomocy bliskim i członkom rodzin osób uzależnionych w gabinecie lekarza rodzinnego

W ostatnim numerze czasopisma „Medycyna Praktyczna – Lekarz Rodzinny” (nr 2017/04, s. 106) ukazał się artykuł mgr Jolanty Ryniak „Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych – postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego”.

Do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza rodzinnego zgłaszają się pacjenci, którzy na co dzień dotknięci są stresem wynikającym z życia z osobą uzależnioną. Komunikują różnego rodzaju problemy zdrowotne, nie zawsze wiążąc je z przewlekłym stresem wynikającym z bieżącej relacji z osobą uzależnioną. Umiejętność rozpoznania przez lekarza rodzinnego sytuacji życiowej pacjenta, odpowiednia rozmowa i udzielenie wsparcia, zwiększa szansę na włączenie skuteczniejszych oddziaływań leczniczych oraz zmotywowanie do skorzystania pomocy psychoterapeutycznej.

Publikacja ta zawiera podstawowe informacje dotyczące diagnozy problemów psychologicznych i rodzinnych oraz zasad kierowania do placówek leczenia uzależnień, w których oferowane są programy terapeutyczne dla członków rodzin osób uzależnionych.

Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Certyfikacja naszej specjalistki poznawczo-behawioralnej

Z radością informujemy, że nasza kadra ustawicznie się kształci, podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwala naszemu Centrum na stałe podnoszenie jakości usług....

Zamknij